Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zobacz też: Polityka Cookies

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z witryny internetowej Artbooki.pl, podlegają Państwo zasadom obowiązującej Polityki Prywatności. Prosimy, w związku z tym, aby zapoznali się z nią Państwo przy każdej wizycie na naszym portalu i sprawdzili, czy akceptujecie jej zasady.

Jakie rodzaje informacji zbieramy?
Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby firmy „Pracownia artystyczna Anna Zissi” z siedzibą w Rumi, właściciela sklepu, w zakresie realizacji zamówień oraz informowania o promocjach.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  1. Nazwisko i imię
  2. Adres
  3. Adres poczty elektronicznej
  4. Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

W jakim celach, podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane i przechowywane? 1.  realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów nabytych przez Klienta (realizacji dostawy i/lub weryfikacji prawidłowego odbioru produktu) lub innej umowy zawartej pomiędzy stronami;

2.  rozpatrywania wniosków i próśb Klienta, wszelkich zapytań lub propozycji, jakie Klient może mieć w odniesieniu do danego produktu;

3.  dostarczania Klientowi informacji na temat produktów marki Artbooki), łącznie z wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat wyżej wymienionych produktów.

Rejestracja użytkowników
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem-Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych, niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę Pracownia Artystyczna Anna Zissi w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Ochrona danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie.

Przechowywanie danych
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest Firma Pracownia Artystyczna Anna Zisssi z siedzibą w Rumi ul. Katowicka 15.

Prawa użytkownika
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.08.1997r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: kontakt@artbooki.pl. lub  numeru telefonu : 784 556 190.

Zakres udostępniania danych
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do grupy partnerów: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych osobom trzecim i innym (oprócz w/w) instytucjom.

Inne strony internetowe
 W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności czy pytań i zastrzeżeń, dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii na adres kontakt@artbooki.pl

 

Urlop
Uprzejmie informujemy, że w dniach
15.07-16.08.2019r. pracownia będzie
nieczynna.Wszystkie zamówienia
złożone po 15.07.2019r.
będą realizowane od 19.08.2019r.
Za utrudnienia przepraszamy.